Ortodoncie Nový Jičín, MDDr. Jana Weberová

V srpnu 2020 vznikla společnost Ortodoncie NJ s.r.o., která převzala ambulanci MUDr. Marie Sílové a navazuje na její dlouholetou ortodontickou praxi.

Na našem pracovišti nabízíme komplexní léčbu veškerých vad chrupu pomocí snímatelných, fixních či tzv. neviditelných rovnátek pro všechny věkové skupiny. Využíváme nejmodernějších technologií, postupů a materiálů v ortodoncii. Spolupracujeme s odborníky z různých oborů zubní péče a všeobecného lékařství. Na konzultaci se lze objednat i bez doporučení telefonicky či e-mailem.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý dle objednání
Středa 7:00 - 12:00
Čtvrtek dle objednání
Pátek dle objednání

Dentální hygiena

Od 1.4.2022 bude v našich prostorech nově k dispozici dentální hygiena. Dentální hygienistka Dana Nagyová DiS. se čtyřletou praxí nabízí služby v oblasti komplexního vyšetření tvrdých a měkkých zubních tkání, sestavování individuálního léčebného plánu a správné diagnózy, moderní a šetrné odstraňování zubního kamene, zubního plaku a pigmentací pomocí Airflow (pískování), nácvik správného čištění zubů s odpovídajícími pomůckami, domácí bělení, fluoridaci.
Objednávky na tel. č. 736 716 697

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ordinační hodiny

Pondělí  
Úterý 7:00 - 17:00
Středa  
Čtvrtek 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 15:00

NAŠE SLUŽBY

Odborná konzultace

Odborná konzultace a pomoc s včasným odstraňováním zlozvyků u dětí.

Léčba skusových vad

Léčba skusových vad a nepravidelností zubů pomocí snímacích nebo fixních rovnátek.

Miniinvazivní chirurgie

Miniinvazivní chirurgie související se stabilitou léčby.

Mezioborová spolupráce

Mezioborová spolupráce při rekonstrukci chrupu.

Estetické korekce

Estetické korekce drobných vad a řešení následků rozštěpových vad.

Příprava a léčba velkých mezičelistních vad

Příprava a léčba velkých mezičelistních vad spojených s nutností ortognátní chirurgie.

CO JE ORTODONCIE?


Ortodoncie je obor zubního lékařství zabývající se léčbou nepravidelností chrupu jako celku, nepravidelností postavení jednotlivých zubů, jehož cílem je dosáhnout pravidelné pozice zubů vzhledem k funkci, estetice a celkové rehabilitaci obličejového komplexu.

PROČ JE DŮLEŽITÁ?


Propojení zejména funkční složky zubů s přiléhajícími tkáněmi (např. závěsným aparátem zubů, kostmi, svaly ale také klouby) hraje důležitou úlohu v přirozené harmonii hlavy jako celku. Pokud se však objeví anomálie/ abnormalita některé z výše jmenovaných složek, která je podpořena dlouhotrvajícím zatížením, tělo se tomuto stavu postupně přizpůsobuje. Avšak tyto změny jsou z dlouhodobého hlediska doprovázeny obranným mechanismem, tzv. parafunkcemi, které vedou k přetížení ostatních jinak funkčních orgánů, či jejich součástí. Takovéto parafunkce jsou většinou doprovázeny bolestmi a dyskomfortem ať už z mechanických, či psychických příčin. Cílem ortodoncie je tyto abnormality včas diagnostikovat a zastavit, či zpomalit jejich následnou tvorbu a vytvořit tak funkčně a esteticky harmonický chrup.

JAK PROBÍHÁ LÉČBA

 • 1

  Na první návštěvě neboli konzultaci je diskutován problém, se kterým přicházíte a jsou nastíněny možnosti jeho řešení včetně přibližné cenové kalkulace.

 • 2

  Zpravidla bývá součástí i vstupní vyšetření, které obnáší odebrání anamnézy, zhotovení otisků zubů a rentgenových snímků.

 • 3

  Na další návštěvě je seznámení pacienta s plánem léčby, kdy lékař detailně vysvětlí postup budoucí léčby, cenu léčby, přibližnou časovou náročnost, apod.

 

 • 4

  Zahájení aktivní fáze léčby snímacím/fixním aparátem.

 • 5

  Pravidelné kontroly.

 • 6

  Ukončení aktivní fáze léčby aparátem.

 • 7

  Retenční fáze – je nutná a stejně důležitá jako aktivní fáze, ve které dochází ke stabilizaci výsledků dosažené pozice zubů.

 • 8

  U každého pacienta je retenční fáze různě dlouhá, doporučovaná nejkratší doba je 2 roky.

KOLIK STOJÍ LÉČBA NA ORTODONCII

Vážení klienti, na základě novely zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1.1.2022 vstupuje nová právní úprava ortodontických výkonů.
Od ledna 2022 nově nebude v rámci veřejného zdravotního pojištění hrazena ortodontická léčba pacientům od dovršení 22 let věku. Bližší informace rádi poskytneme v naší ordinaci.


Ortodontická léčba patří do nadstandardních služeb zubní péče, a proto je hrazena pouze částečně ze zdravotního pojištění. Pojišťovny pacientovi financují práci lékaře, použitý materiál proplácen není.

Cenu léčby nelze paušalizovat, odvíjí se od náročnosti léčby, druhu a množství použitého materiálu. Každá pojišťovna však přispívá v rámci svých benefičních programů určitou částkou, která se ale každoročně mění, proto je vhodné se u své pojišťovny o této skutečnosti informovat.

O konkrétních nákladech spojených s léčbou Vás rádi seznámíme při osobní návštěvě našeho pracoviště.

NÁŠ TÝM

Postaráme se o vás a vaše blízké.

MDDr. Jana Weberová

MDDr. Jana Weberová

zubní lékař a ortodontista
Miroslava Silberová

Miroslava Silberová

ortodontická asistentka
Zuzana Dragonová

Zuzana Dragonová

zubní laborant

Vzdělání a praxe

 • 2010 – promoce v oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010-2012 – praxe v soukromé zubní ambulanci
 • 2012-2015 – postgraduální studium oboru Ortodoncie na Klinice zubního lékařství FN Olomouc
 • 2015 – atestace v oboru Ortodoncie
 • 2015 - dosud – praxe v soukromé ortodontické ambulanci

Členství v profesních organizacích

 • Česká stomatologická komora
 • Česká ortodontická společnost
 • Evropská ortodontická společnost

2010

 • Prof. MUDr. René Foltán, MUDr. Jiří Petr: Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapie skusových vad, Čeladná
 • XI. Kongres České ortodontické společnosti, Brno
 • Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., MUDr. Marie Štefková, CSc.: Terapie fixními ortodontickými aparáty I. typ, Bratislava

2011

 • MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.: Ortodontické minimum pro asistentky ortodontických ordinací III, Praha
 • Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., MUDr. Marie Štefková, CSc.: Terapie fixními ortodontickými aparáty II.typ, Bratislava
 • Doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.: Léčba ve smíšeném chrupu, Brno
 • MUDr. Ivo Marek, Ph.D., Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.: Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, 2. část, Olomouc
 • InDent, Dr. Andrea Podesta: Chirurgický seminář ve spolupráci s ortodoncií, Ostrava
 • MUDr. Marie Štefková, CSc.: Praktický kurz tvarování oblouků fixních ortodontických aparátů, Bratislava
 • XII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha

2012

 • Doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.: Diagnostika a léčba ve II. a III. Angle třídě, Velké Karlovice
 • Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., MUDr. Marie Štefková, CSc.: Praktický kurz tvarování oblouků, diagnostický set-up a analýzy kefalometrických snímků, Olomouc
 • Dr. Vittorio Cacciafesta, DDS, Msc, Ph.D.: Ortodoncie dospělých, Praha
 • Prof. MUDr. Milan Kamínek DrSc. a kol: 1.díl ortodontického kurzu pro lékaře ve specializační přípravě v oboru ortodoncie, Olomouc
 • XIII. Kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice

2013

 • Prof. MUDr. Milan Kamínek DrSc. a kol.: 2.díl ortodontického kurzu pro lékaře ve specializační přípravě v oboru ortodoncie, Olomouc
 • Dr. Mauro Cozzani: ALL IN certification, Praha
 • XIV. Kongres České ortodontické společnosti, Plzeň

2014

 • Dr. Eric Whaites Msc, DDRRCR: Update in orthodontic radiography, radiation protection and radiological interpretation, Praha
 • Prof. Dr. Ravindra Nanda, BDS, MDS, Ph.D.: Biomechanika a estetika založená na strategii ortodontické léčby, Praha
 • MUDr. Martin Kotas, Ph.D., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.: Kompenzaace, nebo operace? -I. Část, Znojmo
 • 90th Congress of the European orthodontic society, Varšava
 • XV. Kongres České ortodontické společnosti, Olomouc
 • MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.: Rozštěpy 2014, Praha

2015

 • absolvována stáž v rozštěpovém centru FN Královské Vinohrady

2018

 • XIX. Kongres České ortodontické společnosti, Český Krumlov

Fotogalerie


Stomatologická klinika
Boční vchod do stomatologické kliniky
Boční vchod do stomatologické kliniky
Boční vchod do stomatologické kliniky
Čekárna ortodoncie Nový Jičín
Čekárna ortodoncie Nový Jičín
Ordinace ortodoncie Nový Jičín
Ordinace ortodoncie Nový Jičín

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY


111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 - Revírní bratrská pokladna